Jaki jest zakres działalności kancelarii prawa gospodarczego?

Jaki jest zakres działalności kancelarii prawa gospodarczego?

Kancelaria prawa gospodarczego specjalizuje się w pomocy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Z tego względu konieczne jest posiadania wyspecjalizowanej wiedzy, gdyż pomoc kierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców – podmiotów profesjonalnych. Czym właściwe jest prawo gospodarcze i kiedy warto skontaktować się z prawnikiem, który specjalizuje się w tej dziedzinie?

Czym jest prawo gospodarcze?

Prawo gospodarcze jest pojęciem języka prawniczego określającego dziedziny prawa regulujące działalność gospodarczą. Możemy je podzielić na:

  • Publiczne prawo gospodarcze – reguluje stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a państwem i określa, w jaki sposób działalność gospodarcza powinna być prowadzona, a także, na jakich warunkach można założyć przedsiębiorstwo. Publiczne prawo gospodarcze określa zakres i stopień ingerencji państwa w gospodarkę krajową. Publiczne prawo gospodarcze obejmuje między innymi: prawo zamówień publicznych, ochronę konkurencji i konsumentów, prawo telekomunikacyjne, prawo energetyczne prawo bankowe. Niektórzy autorzy zaliczają do tej dziedziny także prawo podatkowe
  • Prywatne prawo gospodarcze – reguluje stosunki między przedsiębiorcami oraz między przedsiębiorcami a konsumentami. Prywatne prawo gospodarcze określa, jakie warunki muszą być spełnione, by prowadzenie działalności było możliwe (m.in. przepisy określające rodzaje spółek) Nadto określa chociażby kwestie związane ze węzłami prawnymi łączącymi przedsiębiorców (np. umowy sprzedaży, najmu dzierżawy, stosunki wekslowe lub czekowe),

Czym zajmuje się kancelaria prawa gospodarczego?

Prawnik specjalizujący się w prawie gospodarczym udziela pomocy prawnej adresowanej do przedsiębiorców. Obsługa prawna dla firm może obejmować następujące czynności:

  • udzielanie porad prawnych dotyczących stosunków gospodarczych, 
  • reprezentowanie przedsiębiorców przed organami państwowymi, takimi jak sądy, urzędy skarbowe, ZUS, PIP, itp.,
  • analizowanie i opiniowanie umów,
  • wsparcie podczas likwidacji spółki,
  • wsparcie w procesie fuzji i przejęć podmiotów gospodarczych wsparcie w procesach restrukturyzacji i ogłaszania upadłości,

Nasza Kancelaria Prawna, której siedzibą jest Łódź, świadczy pomoc prawną z zakresu prawa gospodarczego w formie stałej lub doraźnej. Jesteśmy więc otwarci zarówno na kompleksowe wsparcie w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, jak i jednorazowe rozwiązywanie problemów.

Kto może skorzystać z pomocy kancelarii prawa gospodarczego?

Kancelaria prawa gospodarczego świadczy usługi przede wszystkim na rzecz podmiotów gospodarczych – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego. Zagadanienia związane z prawem gospodarczym mogą jednak dotyczyć nie tylko przedsiębiorców, lecz również osób prywatnych, które mogą skorzystać z pomocy adwokata na przykład wtedy, gdy zostały poszkodowane wskutek nieuczciwych działań przedsiębiorcy. Na wsparcie prawnika prawa gospodarczego najczęściej decydują się jednak przedstawiciele spółek, gdyż prowadzenie takiej formy działalności jest najbardziej skomplikowane. 

Prawnik prawa gospodarczego – obsługa spółek 

Polskie prawo wyróżnia spółki cywilne (należy nadmienić, iż spółka cywilna jest umową szczegółowo opisaną w Kodeksie cywilnym, a nie odrębnym podmiotem prawnym) i spółki handlowe. Te ostatnie dzielą się dodatkowo na osobowe (spółki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne) oraz kapitałowe (spółki akcyjne, proste spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Ich działanie reguluje wiele ustaw, m.in. Kodeks spółek handlowych, ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawa Prawo restrukturyzacyjne czy ustawa Prawo upadłościowe. 

FAQ

Czym zajmuje się kancelaria prawa gospodarczego?

Kancelaria specjalizująca się w prawie gospodarczym zapewnia pełne doradztwo prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Czy z usług kancelarii prawa gospodarczego mogą korzystać osoby niebędące przedsiębiorcami?

Tak, lecz zagadnienie prawne powinno dotyczyć kwestii gospodarczych. Adwokat (łódzkie) może pomóc na przykład wtedy, gdy osoba prywatna została poszkodowana w wyniku nieuczciwego postępowania przedsiębiorcy.

Powiązane artykuły