Stan zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 a siła wyższa w stosunkach umownych

Nie ulega wątpliwości, że w aktualnej praktyce obrotu gospodarczego klauzule siły wyższej (ang. force majeure) odgrywają coraz większą ro...

Nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie przedawnienia

Ustawą z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r. poz. 1104) ust...

Prawo do bycia zapomnianym

Rozwój nowoczesnych technologii oraz digitalizacja życia prywatnego prowadzi do powstania sytuacji, które znajdują swój stały substrat...

Wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego – czy naprawdę warto orzekać?

Zawarcie małżeństwa oraz jego rozwiązanie pozostają pod ścisłą reglamentacją państwa. Rozwód jest jedyną prawnie dopuszczalną f...