Prawo wekslowe

Adwokat – prawo wekslowe

Kancelaria Adwokacka Mateusza Budziarka specjalizuje się również w zagadnieniach prawa wekslowego. Takie usługi zyskują dużą popularność, ponieważ weksle często występują w praktyce rynkowej.

Kancelaria oferuje wsparcie we wszelkich sprawach wekslowych.  Może pomóc przy sporządzeniu papieru wartościowego, jakim jest weksel, sporządzić projekt porozumienia lub deklaracji wekslowej, czy udzielić wsparcia na etapie dochodzenia roszczeń z weksla (pozew o zapłatę sumy wekslowej, zwrotne poszukiwanie).

Prawo wekslowe – czym jest?

Prawo wekslowe to gałąź prawa, która reguluje przepisy dotyczące wystawiania i obrotu wekslami. Opiera się na ustawie z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe. W sprawach wekslowych największe znaczenie ma jednak praktyka, ponieważ każdy przypadek jest inny i wymaga indywidualnego podejścia.

W sprawach wekslowych liczy się przede wszystkim bogate doświadczenie i wszechstronność działania.

Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat

Reguły nie tworzą prawa, lecz się z niego wywodzą.

Adwokat – weksle – w czym może pomóc prawnik?

Sprawy wekslowe mają zróżnicowany charakter i obejmują między innymi następujące działania. 

  • Emisja weksli zupełnych i niezupełnych

Polega w głównej mierze na wsparciu przy tworzeniu papieru wartościowego, jakim jest weksel. Wsparcie to sprowadza się do sporządzenia weksla w przypisanej prawnie formie. Nadto w przypadku weksli in blanco, Kancelaria przygotowuje projekty porozumień wekslowych lub deklaracji wekslowych.

  • Wsparcie dla dłużników wekslowych

Polega przede wszystkim na reprezentacji podmiotów w toku postępowania sądowego, w tym poprzez przygotowanie zarzutów od nakazów zapłaty wydanych w postępowaniach nakazowych oraz wniosków o wstrzymanie ich wykonania, bądź też sprzeciwów od nakazów zapłaty wydanych w postępowaniu upominawczym lub odpowiedzi na pozwy. Kancelaria reprezentuje dłużników również w dalszych czynnościach procesowych. Kancelaria reprezentuje osoby pokrzywdzone wypełnieniem weksla in blanco niezgodnie z ich wolą. Dodać wypada, że Kancelaria pośredniczy w kontaktach z podmiotami, takimi jak banki,  instytucje kredytowe i inne również na etapie przedsądowym.

  • Wsparcie dla wierzycieli wekslowych

w Czynności z tego zakresu sprowadzają się do uzyskania sumy wekslowej od dłużników głównych (akceptanta weksla trasowanego lub wystawcy weksla własnego) lub dłużników zobowiązanych zwrotnie (wystawcy weksla trasowanego, awalisty, indosanta). Mowa tutaj o czynnościach przeprowadzanych na etapie przedsądowym oraz związanych procesem przeciwko dłużnikom.

Wsparcie w sprawach wekslowych – pomoc prawna w Łodzi

Prawo wekslowe jest skomplikowane, dlatego  dla osoby bez specjalistycznej wiedzy poszczególne normy prawne mogą być niejasne. Dlatego wsparcie kancelarii adwokackiej może okazać się niezwykle przydatne we wszelkich sprawach związanych z tym zagadnieniem.

Z pomocy specjalisty mogą skorzystać zarówno wierzyciele, jak i dłużnicy. Każdy z nich otrzyma wsparcie w formie adekwatnej do danej sytuacji.

Description: Kancelaria Adwokacka w Łodzi oferuje usługi związane z prawem wekslowym. Działamy zarówno na rzecz wierzycieli, jak i dłużników. Zapewniamy szeroki zakres usług.