Doradztwo podatkowe Łódź

Optymalizacja podatkowa: Łódź 

Konsultacje podatkowe mające na celu optymalizację odprowadzanych zobowiązań fiskalnych są przeznaczone dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Adwokat, po przeanalizowaniu sytuacji konkretnej firmy, rekomenduje wdrożenie działań, dzięki którym przedsiębiorstwo może zaoszczędzić.

Co ważne, optymalizacja podatkowa prowadzona przez Kancelarię Adwokacką Mateusza Budziarka w Łodzi zawsze ma charakter w pełni legalny, czyli mieści się w granicach przepisów podatkowych. Wbrew obiegowej opinii rolą specjalisty nie jest wyszukiwanie luk w istniejących zapisach, a kompleksowe i profesjonalne dobranie czynności, które pozwolą zmniejszyć obciążenia fiskalne przedsiębiorstwa.

Optymalizacja podatkowa – na czym to polega?

Usługi doradztwa podatkowego mające na celu optymalizację nie mają jednobrzmiącej definicji w przepisach prawa. Zawsze jednak istotą optymalizacji jest zgodność działania podatnika z obowiązującym prawem. Jego celem jest zminimalizowanie obciążeń podatkowych lub uniknięcie płacenia poszczególnych podatków, o ile taką możliwość dopuszczają przepisy. Chodzi więc wyłącznie o działania podejmowane na podstawie i w zgodzie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

Konsultacje podatkowe, z których można skorzystać w Kancelarii,  polegają na planowaniu i wdrożeniu czynności,  które są optymalne i korzystne dla przedsiębiorstwa. 

Efektywna optymalizacja podatkowa obejmuje wszystkie obszary działania firmy, w tym właściwą analizę podatkową, analizę przychodów i kosztów z uwzględnieniem przyszłych zdarzeń gospodarczych oraz obciążeń podatkowych. 

Może być ona związana z kompleksową obsługą firm lub mieć charakter jednorazowej usługi. Wszystko zależy od potrzeb przedsiębiorcy, specyfiki działania firmy i efektów, jakie planuje się uzyskać. 

Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat

Reguły nie tworzą prawa, lecz się z niego wywodzą.

Rodzaje optymalizacji obowiązków podatkowych

Optymalizacja mieszcząca się w granicach prawa podatkowego może przybierać różne formy.  Wśród nich wyróżnia się następujące działania. 

Planowanie podatkowe

Najczęściej jest to szereg czynności mających na celu minimalizację podatków, ale również wyeliminowanie ryzyka i stabilizację pomimo wyższych obciążeń podatkowych. Może polegać na zwiększeniu obciążeń podatkowych dla uzyskania konkretnego efektu, na przykład lepszego wyniku finansowego i wyższej zdolności kredytowej.

Oszczędzanie podatkowe

To działania, które powodują obniżenie podatku, ale są neutralne z punktu widzenia prawa podatkowego.

Poszukiwanie ulg i zwolnień podatkowych

Zawsze polega na legalnych metodach, na przykład korzystaniu z ulg, zwolnień, odliczeń czy zmiany formy prowadzenia działalności na bardziej efektywną.

Doradztwo podatkowe – Łódź

Optymalizacja podatkowa to tylko jedna z czynności, która wchodzi w zakres doradztwa podatkowego. Skorzystanie z usług doradcy jest korzystne dla każdej firmy, niezależnie do wielkości i generowanego przychodu. Przepisy fiskalne są skomplikowane i podlegają ciągłym zmianom. Kontakt z profesjonalnym doradcą podatkowym pomoże zatem rozwiać wątpliwości i podjąć działania najkorzystniejsze z punktu widzenia efektywności działania przedsiębiorstwa.