• sprawy karne (kwestie dotyczące spraw karnych przedstawiono poniżej)
  • sprawy administracyjne (np. prawo budowlane, rozgraniczenie nieruchomości)
  • emerytury i renty
  • podatki i daniny publiczne
  • sprawy karne związane z trwałym lub długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu;
  • prowadzenie szkoleń indywidualnych oraz grupowych z dziedziny prawa.

Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat

Reguły nie tworzą prawa, lecz się z niego wywodzą.