Usługi prawne Kancelarii Adwokackiej 

Kancelaria Mateusza Budziarka w Łodzi oferuje pomoc w każdej sytuacji, która budzi wątpliwości natury prawnej. Adwokat, do którego zgłasza się klient, w pierwszej kolejności ustala, jaki charakter ma sprawa. Następny krok to zapoznanie się z jej szczegółami, m.in. z dostępną dokumentacją, oraz określenie oczekiwań klienta. Adwokat na tej podstawie zaproponuje najlepsze możliwe rozwiązania.  

Podjęcie określonych kroków to kolejny etap. Mogą być one związane na przykład ze sporządzaniem pism i przekazaniem ich do:

 • sądów powszechnych lub sądów administracyjnych,
 • instytucji i organów państwowych, 
 • firm, 
 • osób prywatnych, na przykład kontrahenta lub dłużnika. 

 

Co ważne, obsługę prawną można rozumieć na wiele sposobów i nie zawsze ma ona taki sam zakres. Każda sprawa jest inna i do każdej z nich pracownicy Kancelarii Adwokackiej Adwokata Mateusza Budziarka w Łodzi podchodzą w sposób indywidualny i adekwatny do potrzeb klienta. Jak to wygląda w praktyce?

Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat

Reguły nie tworzą prawa, lecz się z niego wywodzą.

Szukasz pomocy?Zadzwoń lub napisz do nas.

Prawo cywilne – kiedy doradztwo prawne to polecane rozwiązanie?

Prawo cywilne jest jedną  z najobszerniejszych gałęzi prawa. Reguluje ono kwestie dotyczące życia społecznego, dlatego sprawy z nim związane mogą dotknąć praktycznie każdego. 

Usługi prawne mogą dotyczyć zagadnień:

 • pracowniczych (np. złamanie prawa pracy, nieuprawnione zwolnienie pracownika),
 • spadkowych (np. spory pomiędzy spadkobiercami),
 • rzeczowych (np. ustanowienie hipoteki, służebności, zasiedzenia),
 • zobowiązań (np. nienależyte wykonanie umowy, niewykonanie kontraktu).

Jak widać, są to kwestie bardzo powszechne – takie, z którymi na pewnym etapie życia może borykać się każdy. Znalezienie się w którejś z trudnych sytuacji wymienionych powyżej lub im pokrewnych może wymagać doradztwa prawnego, które okaże się dużym wsparciem. 

W Kancelarii można uzyskać pomoc profesjonalistów, którzy podpowiedzą, jakie kroki warto podjąć, by osiągnąć najlepszy możliwy rezultat. Można także skorzystać ze wsparcia w sporządzaniu dokumentów, a także z reprezentacji przed sądem i innymi instytucjami.

Adwokat z zakresu prawa karnego gospodarczego – kiedy jego pomoc jest wskazana?

Prawo karne gospodarcze obejmuje zagadnienia związane ze stosunkami gospodarczymi, obrotem dóbr i ochroną interesów równoprawnych uczestników tego obrotu. W praktyce doradztwo prawne najczęściej dotyczy spraw o:

 • przestępstwa karno-skarbowe,
 • pranie pieniędzy, 
 • łapownictwo,
 • fikcyjne transakcje,
 • naruszenia prawa własności intelektualnej,
 • wyłudzenia odszkodowań.

Co ważne, przestępstwa gospodarcze mają specyficzny charakter, dlatego nie mogą być rozpatrywane wyłącznie według zasad rządzących stricte prawem karnym.

Prowadzenie działalności jest związane z ryzykiem wystąpienia odpowiedzialności prawno-karnej i karno-skarbowej. Może ona wynikać z nieznajomości przepisów, a bardzo często jest związana z ogromnym skomplikowaniem poszczególnych przepisów i trudnością w ich interpretacji. Właśnie dlatego pomoc prawnika może okazać się niezwykle cenna. Wsparcie specjalisty daje pewność, że podejmuje się działania niewykraczające poza normy prawne.

Usługi prawne, z których można skorzystać w Kancelarii Prawnej MB w Łodzi, polegają między innymi na:

 • reprezentowaniu klientów przed sądami i organami państwowymi, 
 • analizie dokumentacji, 
 • bieżącej analizie działalności gospodarczej i opiniowaniu podejmowanych decyzji z uwzględnieniem ryzyka odpowiedzialności,
 • pomocy w gromadzeniu materiału dowodowego.

Kancelaria adwokacka: Łódź – szeroki zakres usług

Do Kancelarii Adwokackiej Mateusza Budziarka w Łodzi można się zgłosić w każdej z wymienionych wcześniej spraw, a także w wielu innych. Zakres obsługi prawnej jest bardzo szeroki i obejmuje zarówno start-upy, większe firmy, jak i instytucje w kwestii: 

 • udzielania porad.
 • reprezentowania klientów przed sądem.
 • świadczenia usług dla przedsiębiorców w formie stałej współpracy.

Pomoc profesjonalistów może okazać się nieoceniona w wielu sytuacjach, szczególnie gdy w grę wchodzą kwestie gospodarcze, spadkowe, czy karne.