Lat doświadczenia
Zaufanych klientów

Kancelaria adwokacka Łódź

Kancelaria adwokacka Łódź - Mateusz Budziarek
Szanowni Państwo

Witam w mojej kancelarii

Kancelaria adwokata Mateusza Budziarka świadczy rzetelną pomoc prawną Klientom indywidualnym oraz Podmiotom gospodarczym. Zajmuje się rozwiązywaniem sporów cywilnych i gospodarczych na drodze sądowej, a także reprezentacją Klientów w toku postępowań karnych, arbitrażowych i administracyjnych oraz przed urzędami i organami państwowymi. Na etapie przedprocesowym udziela porad prawnych, sporządza projekty umów oraz szczegółowe opinie prawne.

Dynamicznie rozwijający się zespół Kancelarii zapewnia profesjonalne doradztwo prawne. Na stałe współpracuje z adwokatami, radcami prawnymi oraz aplikantami adwokackimi i radcowskimi.

W czym mogę pomóc?

Zakres usług

Świadczenie pomocy prawnej z indywidualnym i rzetelnym podejściem do każdej sprawy, przy zachowaniu najwyższych standardów etycznych.

Co o nas mówią?

Referencje

Profesjonalne podejście oraz skrupulatność i wnikliwość w toku prowadzonych spraw pozwoliły Kancelarii uzyskać szereg pozytywnych opinii klientów.

Co słychać w polskim prawie i nie tylko?

Ostatnie newsy

Poniżej wyjątkowo interesujące zagadnienia prawne.

Wady i zalety prostej spółki akcyjnej

Prosta spółka akcyjna (dalej także „PSA” lub „P.S.A.”) jest nowym rodzajem spółki kapitałowej, którą można zakładać od 1 lipca...
Czym jest spółka partnerska?

Czym jest spółka partnerska?

Spółki partnerskie często kojarzą nam się z podmiotami prowadzącymi działalność na rynku prawniczym. Tymczasem tego typu jednostki ...

Uprawnienia konsumenta na wypadek braku zgodności towaru z umową

Ustawą z dnia 4 listopada 2022 roku o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Praw...
Pozostańmy w kontakcie

NAPISZ LUB ZADZWOŃ

Kancelaria zaprasza do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Po otrzymaniu wiadomości prawnik zajmie się Państwa problemem z należytą starannością i uczyni wszystko, by go rozwiązać.

Adres:
Nasi kliecnci

Zaufali nam

Podmioty, które obdarzyły Kancelarię zaufaniem, powierzając jej swoje sprawy.

Kancelaria Adwokacka adwokata Mateusza Budziarka z siedzibą w Łodzi

Kancelaria Adwokacka Adwokata Mateusza Budziarka świadczy rzetelną pomoc prawną klientom indywidualnym oraz podmiotom gospodarczym nie tylko na terenie Łodzi, lecz także na obszarze całego kraju. Adwokat Mateusz Budziarek wraz ze współpracownikami zajmują się rozwiązywaniem sporów cywilnych i gospodarczych na drodze sądowej, a także reprezentacją klientów w toku postępowań karnych, arbitrażowych i administracyjnych oraz przed urzędami i organami państwowymi. Na etapie przedprocesowym udzielamy porad prawnych, sporządzamy projekty umów oraz szczegółowe opinie prawne.

Kancelaria Adwokacka adwokata Mateusza Budziarka prezentuje profesjonalne podejście do klientów, wnikliwie i skrupulatnie podchodząc do każdej powierzonej sprawy.

Obsługa prawna obejmuje wiele różnych dziedzin. Kancelaria działa w takich obszarach, jak:

 • prawo cywilne,
 • prawo gospodarcze i prawo handlowe,
 • prawo karne gospodarcze,
 • prawo podatkowe i postępowania skarbowe,
 • prawo wekslowe.

Są to kompleksowe usługi prawnicze adresowane do podmiotów gospodarczych (w tym start-upów) i instytucji działających nie tylko na terenie Łodzi, lecz także na obszarze całej Polski.

KANCELARIA ADWOKACKA W ŁODZI – PROFESJONALNE PORADY PRAWNE

Wszystkie sprawy, z którymi zgłaszają się Klienci, mają dla nich charakter priorytetowy. Z tego powodu szczególnie istotny aspekt pracy Kancelarii Adwokackiej Adwokata Mateusza Budziarka stanowi indywidualne, uważne i rzeczowe podejście do każdej z nich. Zespół specjalistów Kancelarii działa w oparciu o najwyższe standardy etyczne, dotrzymując tajemnicy zawodowej, unikając konfliktów interesów, a także strzegąc godności i powagi zawodu adwokata.

Wysoki poziom kultury oraz terminowość świadczenia usług prawnych przez Adwokata Mateusza Budziarka i jego współpracowników są istotnym atutem Kancelarii. Na każdym etapie pracy zespół informuje Klientów o postępach poczynionych w danej sprawie.

Prawnicy Kancelarii łączą rozległą wiedzę fachową z sumiennym i szybkim działaniem. Umiejętność sprawnego poruszania się w gąszczu przepisów i elastyczność w posługiwaniu się kryteriami prawnymi sprawiają, że Kancelaria poszukuje rozwiązań najkorzystniejszych dla klientów, w każdym przypadku dokonując również właściwej oceny ryzyka.

ZAUFANY PRAWNIK ŁÓDŹ – KOMPLEKSOWE USŁUGI PRAWNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI

Kancelaria Adwokacka Adwokata Mateusza Budziarka z siedzibą w Łodzi wspiera wszystkich Przedsiębiorców na każdym etapie prowadzenia biznesu. Oferuje zarówno doraźne usługi prawnicze, jak i stałe zabezpieczenie prawne dla Podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Adwokat Mateusz Budziarek i jego współpracownicy pomagają w sporządzaniu projektów umów a także dokonują analizy kontraktów przedstawianych przez kontrahentów i wydają opinie. Kancelaria Adwokacka Adwokata Mateusza Budziarka prowadzi wszelkie sprawy, których przedmiotem jest bieżąca działalność operacyjna, w tym m.in. postępowania windykacyjne czy dotyczące odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Profesjonalną pomoc prawną dla Przedsiębiorców i Instytucji Kancelaria świadczy nie tylko na terenie Łodzi, lecz także całej Polski, a w razie potrzeby także za jej granicami.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Mateusza Budziarka prowadzi konsultacje dotyczące podatków oraz innych danin publicznych. Adwokat dokładnie i przejrzyście określi zasady związane z obowiązkami podatkowymi, ubezpieczeniami społecznymi, a także innymi zobowiązaniami publicznoprawnymi.

Z pomocy prawnej Kancelarii Adwokackiej bardzo często korzystają start-upy. Początkujący przedsiębiorcy mogą liczyć na fachowe doradztwo, między innymi w zakresie:

 • doboru najkorzystniejszej formy działalności gospodarczej,
 • analizy ryzyka prawnego związanego z planowaną lub prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • optymalizacji podatkowej, aby była zgodna z prawem minimalizacji zobowiązań podatkowych,
 • prowadzenia inwestycji z perspektywy prawnej,
 • procesu rejestracji działalności gospodarczej.

Po wykonaniu powyższych czynności, Kancelaria oferuje sporządzenie projektów umów, porozumień, czy regulaminów oraz innych niezbędnych dokumentów.

Adwokat Mateusz Budziarek i jego współpracownicy dysponują gruntowną wiedzą i doświadczeniem w obszarze spraw korporacyjnych. Obsługa prawna Przedsiębiorców i Instytucji prowadzona jest fachowo, sumiennie i terminowo. Kancelaria zajmuje się również sprawami z zakresu stwierdzenia nieważności uchwał lub uchylenia uchwał zgromadzeń wspólników, odpowiedzialności za długi osób prawnych oraz ułomnych osób prawnych. Pomaga w prawidłowym przeprowadzeniu procesu rozwiązania i likwidacji spółki, a także dokonania fuzji, podziału lub przekształcenia podmiotu gospodarczego. Kancelaria Adwokacka Adwokata Mateusza Budziarka z siedzibą w Łodzi reprezentuje podmioty również w toku postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Kancelaria Adwokacka podejmuje się prowadzenia spraw dotyczących odpowiedzialności karnej oraz karno-skarbowej Przedsiębiorców, w tym zwłaszcza z zakresu przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu. Należą do nich między innymi:

 • szkoda w obrocie gospodarczym,
 • łapownictwo, oszustwa kredytowe,
 • pokrzywdzenie wierzycieli,
 • przestępstwa przeciwko wiarygodności.

Ze wsparcia prawnego Kancelarii Adwokackiej Adwokata Mateusza Budziarka mogą również skorzystać podmioty planujące emisję papierów wartościowych. Kancelaria pomaga bowiem w sprawach dotyczących emisji papierów wartościowych i ich obrotu, aby odbywał się on zgodnie z obowiązującymi normami, kryteriami i warunkami dopuszczalności na poszczególnych rynkach giełdowych.

Adwokat Mateusz Budziarek instruuje przedsiębiorców odnośnie poprawnego prowadzenia usług zgodnie z aktualnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Podobnie pomaga we wszelkich pozostałych sprawach administracyjnych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

PRAWO CYWILNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW I INSTYTUCJI – KANCELARIA PRAWNA ŁÓDŹ

Kancelaria Adwokacka adwokata Mateusza Budziarka zajmuje się przygotowywaniem dla Państwa projektów wszelkiego rodzaju kontraktów (np. umowy sprzedaży, zamiany, o dzieło, o wykonanie robót budowlanych, najmu, dzierżawy, leasingu, franczyzy, faktoringu, zlecenia, darowizny, deweloperskie), jak i analizuje oraz opiniuje już te powstałe. Kancelaria uczestniczy także w procesie negocjacji warunków kontraktu.

Adwokat Mateusz Budziarek oraz jego współpracownicy podejmują się reprezentacji Klientów indywidualnych oraz Podmiotów gospodarczych w ramach postępowań sądowych dotyczących odpowiedzialności za niewykonanie oraz nienależyte wykonanie umowy, odpowiedzialności deliktowej, bezpodstawnego wzbogacenia oraz w sprawach z zakresu prawa rzeczowego, spadkowego, rodzinnego, czy prawa pracy.

Ze względu na powszechne zatory w płatnościach, na szczególną uwagę zasługują sprawy windykacyjne. W tego typu postępowaniach Kancelaria Adwokacka podejmuje rozmowy z Państwa dłużnikiem, pełniąc rolę negocjatora lub nawet mediatora pomiędzy stronami. Jeżeli rozmowy z dłużnikiem nie zakończą się powodzeniem, Kancelaria przygotuje i wyśle wezwanie do zapłaty, a następnie wystąpi w Państwa imieniu z powództwem. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego, Kancelaria prowadzi nadzór egzekucji komorniczej polegający w szczególności na zlecaniu i badaniu czynności dokonywanych przez organy egzekucyjne. Kancelaria Adwokacka adwokata Mateusza Budziarka udziela także wsparcia prawnego podczas ewentualnych procesów karnych przeciwko dłużnikowi.

KOMPLEKSOWE USŁUGI PRAWNE ADWOKATA W ŁODZI

Niezależnie od tego, z jaką dziedziną prawa związana jest zgłaszana sprawa, Kancelaria Adwokacka Mateusza Budziarka podejmie się jej prowadzenia, deklarując pełną gotowość do działania.

Zarówno podmiotom gospodarczym, jak i klientom indywidualnym gwarantuję kompleksową pomoc prawną, podczas której mogą Państwo liczyć na wysoką kulturę osobistą oraz równie wysoką efektywność działania. Decydując się na współpracę z moją Kancelarią Adwokacką, zyskują Państwo moje pełne zaangażowanie, a jednocześnie skrupulatność doświadczonych i rzetelnych specjalistów. Odzwierciedlenie wieloletniego doświadczenia oraz perfekcyjnej znajomości przepisów znajdą Państwo w efektach powziętej pracy.

Z wyrazami szacunku

Adwokat Mateusz Budziarek