Lat doświadczenia
Zaufanych klientów

Kancelaria adwokacka Łódź

Szanowni Państwo

Witam w mojej kancelarii

Kancelaria prowadzona jest przez adwokata Mateusza Budziarka.

Świadczymy rzetelną pomoc prawną Klientom indywidualnym oraz Podmiotom gospodarczym. Zajmujemy się rozwiązywaniem sporów cywilnych i gospodarczych na drodze sądowej a także reprezentacją Klientów w toku postępowań karnych, arbitrażowych i administracyjnych oraz przed urzędami i organami państwowymi. Na etapie przedprocesowym udzielamy porad prawnych, sporządzamy projekty umów oraz szczegółowe opinie prawne.

Kancelaria jest dynamicznie rozwijającym się zespołem. Stale współpracuje z adwokatami, radcami prawnymi oraz aplikantami adwokackimi i radcowskimi.

W czym mogę pomóc?

Zakres usług

Świadczymy usługi prawne indywidualnie i rzetelnie podchodząc do każdej sprawy, zachowując przy tym najwyższe standardy etyczne.

Co o nas mówią?

Referencje

Nasze profesjonalne podejście oraz skrupulatność i wnikliwość w toku prowadzonych spraw, pozwoliło nam uzyskać szereg pozytywnych opinii naszych Klientów.

Co słychać w polskim prawie i nie tylko?

Ostatnie newsy

Poniżej prezentujemy wyjątkowo interesujące zagadnienia prawne.

Kredyt we frankach (CHF) – czy można z tym coś zrobić?

Już na samym wstępie trzeba udzielić odpowiedzi na pytanie zadane w tytule. Otóż z perspektywy praktyki orzeczniczej nie tylko można, ale nawet ...

Prawa przedsiębiorcy

Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 t.j. z późn. zm.), stanowiąca najważniejszy akt w ramach tzw. ...

Rozdzielność majątkowa – informacje podstawowe

Słów kilka o rozdzielności majątkowej, która stanowi przedmiot licznych porad prawnych z uwagi na skomplikowany charakter stosunków majątkowych...
Pozostańmy w kontakcie

NAPISZ LUB ZADZWOŃ

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego a zajmiemy się Państwa problemem z należytą starannością i uczynimy wszystko by go rozwiązać.

Adres:
Nasi kliecnci

Zaufali nam

Z prawdziwą satysfakcją mamy zaszczyt przedstawić podmioty, które obdarzyły nas swoim zaufaniem.

Kancelaria Adwokacka adwokata Mateusza Budziarka z siedzibą w Łodzi

Kancelaria Adwokacka adwokata Mateusza Budziarka świadczy rzetelną pomoc prawną Klientom indywidualnym oraz Podmiotom gospodarczym. Adwokat Mateusz Budziarek wraz ze współpracownikami zajmują się rozwiązywaniem sporów cywilnych i gospodarczych na drodze sądowej a także reprezentacją Klientów w toku postępowań karnych, arbitrażowych i administracyjnych oraz przed urzędami i organami państwowymi. Na etapie przedprocesowym udzielamy porad prawnych, sporządzamy projekty umów oraz szczegółowe opinie prawne.

Kancelaria Adwokacka adwokata Mateusza Budziarka prezentuje profesjonalne podejście do Klientów, wnikliwie i skrupulatnie podchodząc do każdej powierzonej sprawy.

Kancelaria adwokacka Łódź i cała Polska– rzetelna pomoc prawna

Wszystkie sprawy, z którymi zgłaszają się Klienci, mają dla nich charakter priorytetowy. Z tego powodu szczególnie istotny aspekt pracy Kancelarii Adwokackiej adwokata Mateusza Budziarka stanowi indywidualne, uważne i kompetentne podejście do każdej sprawy. Zespół specjalistów Kancelarii działa w oparciu o najwyższe standardy etyczne, dotrzymując tajemnicy zawodowej, unikając konfliktów interesów, a także strzegąc godności i powagi zawodu adwokata.

Z pewnością docenianym atutem świadczonych przez adwokata Mateusza Budziarka i jego współpracowników usług jest wysoki poziom kultury oraz terminowość. Na każdym etapie pracy Kancelaria informuje Państwa o postępach poczynionych w danej sprawie.

Prawnicy Kancelarii łączą szeroką wiedzę fachową z sumiennym i szybkim działaniem. Ze względu na dużą elastyczność, w sposób kreatywny Kancelaria poszukuje rozwiązań najkorzystniejszych dla Klientów, w każdym przypadku dokonując również właściwej oceny ryzyka.

Zaufany prawnik Łódź – prawna obsługa przedsiębiorców

Kancelaria Adwokacka adwokata Mateusza Budziarka z siedzibą w Łodzi wspiera wszystkich Przedsiębiorców na każdym etapie prowadzenia biznesu. Oferuje zarówno doraźne usługi prawnicze, jak i stałe zabezpieczenie prawne dla Podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Adwokat Mateusz Budziarek i jego współpracownicy pomagają w sporządzaniu projektów umów a także dokonują analizy kontraktów przedstawianych przez kontrahentów i wydają opinie. Kancelaria Adwokacka adwokata Mateusza Budziarka prowadzi wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, w tym m.in. postępowania windykacyjne, czy dotyczące odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, nie tylko na terenie Miasta Łodzi, lecz całej Polski, a w razie potrzeby także zagranicą.

Jeżeli prowadzą Państwo działalność gospodarczą i mają wątpliwości co do kwestii podatków oraz innych form danin publicznych, Kancelaria Adwokacka adwokata Mateusza Budziarka służy fachową konsultacją. Adwokat dokładnie oraz przejrzyście określi zasady obowiązku podatkowego, ubezpieczeń społecznych i wysokość innych zobowiązań publicznoprawnych.

Z pomocy prawnej Kancelarii Adwokackiej bardzo często korzystają start-upy. Początkujący Przedsiębiorcy mogą liczyć na nasze fachowe doradztwo m.in. w zakresie:

  • doboru najkorzystniejszej formy działalności gospodarczej,
  • analizy ryzyka prawnego związanego z planowaną lub prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • optymalizacji podatkowej, aby była zgodna z prawem minimalizacji zobowiązań podatkowych,
  • prowadzenia inwestycji z perspektywy prawnej,
  • procesu rejestracji działalności gospodarczej.

Po wykonaniu powyższych czynności, Kancelaria oferuje sporządzenie projektów umów, porozumień, czy regulaminów oraz innych niezbędnych dokumentów.

Adwokat Mateusz Budziarek i jego współpracownicy dysponują szeroką wiedzą i doświadczeniem w obszarze spraw korporacyjnych. Kancelaria fachowo, sumiennie i szybko prowadzi sprawy z zakresu stwierdzenia niezgodności lub uchylenia uchwał zgromadzeń wspólników, odpowiedzialności za długi osób prawnych oraz ułomnych osób prawnych. Pomaga w prawidłowym przeprowadzeniu procesu rozwiązania i likwidacji spółki, a także dokonania fuzji, podziału lub przekształcenia podmiotu gospodarczego. Kancelaria Adwokacka adwokata Mateusza Budziarka z siedzibą w Łodzi reprezentuje podmioty również w toku postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Kancelaria Adwokacka podejmuje się prowadzenia spraw dotyczących odpowiedzialności karnej oraz karno-skarbowej przedsiębiorców, tym zwłaszcza z zakresu przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu. Ich najpopularniejsze przykłady to m.in. szkoda w obrocie gospodarczym, łapownictwo, oszustwa kredytowe, pokrzywdzenie wierzycieli; przestępstwa przeciwko wiarygodności.

Ze wsparcia prawnego Kancelarii Adwokackiej adwokata Mateusza Budziarka mogą również skorzystać podmioty planujące emisję papierów wartościowych. Bowiem Kancelaria pomaga w sprawach dotyczących obrotu papierami wartościowymi, aby odbywał się on zgodnie z obowiązującymi normami, kryteriami i warunkami dopuszczania papierów wartościowych do obrotu na poszczególnych rynkach giełdowych.

Adwokat Mateusz Budziarek instruuje przedsiębiorców odnośnie poprawnego prowadzenia usług zgodnie z aktualnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Podobnie pomaga we wszelkich pozostałych sprawach administracyjnych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Rzetelna pomoc w zakresie prawa cywilnego – kancelaria prawna Łódź

Kancelaria Adwokacka adwokata Mateusza Budziarka zajmuje się przygotowywaniem dla Państwa projektów wszelkiego rodzaju kontraktów (np. umowy sprzedaży, zamiany, o dzieło, o wykonanie robót budowlanych, najmu, dzierżawy, leasingu, franczyzy, faktoringu, zlecenia, darowizny, deweloperskie), jak i analizuje oraz opiniuje już te powstałe. Kancelaria uczestniczy także w procesie negocjacji warunków kontraktu.

Adwokat Mateusz Budziarek oraz jego współpracownicy podejmują się reprezentacji Klientów indywidualnych oraz Podmiotów gospodarczych w ramach postępowań sądowych dotyczących odpowiedzialności za niewykonanie oraz nienależyte wykonanie umowy, odpowiedzialności deliktowej, bezpodstawnego wzbogacenia oraz w sprawach z zakresu prawa rzeczowego, spadkowego, rodzinnego, czy prawa pracy.

Ze względu na powszechne zatory w płatnościach, na szczególną uwagę zasługują sprawy windykacyjne. W tego typu postępowaniach Kancelaria Adwokacka podejmuje rozmowy z Państwa dłużnikiem, pełniąc rolę negocjatora lub nawet mediatora pomiędzy stronami. Jeżeli rozmowy z dłużnikiem nie zakończą się powodzeniem, Kancelaria przygotuje i wyśle wezwanie do zapłaty, a następnie wystąpi w Państwa imieniu z powództwem. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego, Kancelaria prowadzi nadzór egzekucji komorniczej polegający w szczególności na zlecaniu i badaniu czynności dokonywanych przez organy egzekucyjne. Kancelaria Adwokacka adwokata Mateusza Budziarka udziela także wsparcia prawnego podczas ewentualnych procesów karnych przeciwko dłużnikowi.

Zapraszam do skorzystania z usług mojej Kancelarii Adwokackiej

Niezależnie z jaką dziedziną prawa związana jest zgłaszana przez Państwa sprawa, serdecznie zachęcam do skorzystania z usług świadczonych przez moją Kancelarię Adwokacką. Zarówno Podmiotom gospodarczym, jak i Klientom indywidualnym gwarantuję kompleksową pomoc prawną, podczas której mogą Państwo liczyć na wysoką kulturę osobistą oraz równie wysoką efektywność działania. Decydując się na współpracę z moją Kancelarią Adwokacką, zyskują Państwo moje pełne zaangażowanie, a jednocześnie skrupulatność doświadczonych i rzetelnych specjalistów. Odzwierciedlenie wieloletniego doświadczenia oraz perfekcyjnej znajomości przepisów znajdą Państwo w efektach powziętej pracy.

Adw. Mateusz Budziarek

Map Data
Map data ©2020 Google
Map DataMap data ©2020 Google
Map data ©2020 Google
200 m 
This page can't load Google Maps correctly.
Do you own this website?