Adwokat: prawo gospodarcze – Łódź

Kancelaria Adwokacka Mateusza Budziarka świadczy pomoc prawną w ramach prawa gospodarczego. Obejmuje ono zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (sektor B2B oraz sektor B2C).

Gałęzie prawa gospodarczego

Prawo gospodarcze można podzielić na dwie gałęzie odnoszące się do strefy prywatnej i publicznej.

 

  • Prywatne prawo gospodarcze

Reguluje organizację przedsiębiorstw i stosunki pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Prawo to definiuje, jakie warunki są wymagane, by można było prowadzić działalność. Prawo gospodarcze dotyczy również relacji handlowych pomiędzy przedsiębiorcami . W prywatnym prawie gospodarczym podmiotami są osoby prawne, fizyczne oraz ułomne osoby prawne.

 

  • Publiczne prawo gospodarcze 

Reguluje wyłącznie stosunki pomiędzy przedsiębiorcami a państwem. Ustala zasady określające, w jaki sposób powinna być prowadzona działalność oraz jakie warunki są niezbędne, by taką działalność rozpocząć. Dzięki temu stopień i zakres, w jakim państwo ingeruje w gospodarkę, jest dokładnie określony. 

To oznacza, że sprawy gospodarcze mogą dotyczyć nie tylko przedstawicieli firm, ale także osób prywatnych. Mogą one skorzystać z pomocy adwokata na przykład wówczas, gdy zostały poszkodowane w wyniku nieuczciwego działania przedsiębiorcy. 

Prowadzona przez Mateusza Budziarka Kancelaria Adwokacka w Łodzi świadczy usługi przede wszystkim na rzecz podmiotów gospodarczych o różnej strukturze i formie działalności. 

Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat

Reguły nie tworzą prawa, lecz się z niego wywodzą.

Sprawy gospodarcze – na czym polega pomoc?

Obsługa prawna firm to jedna z usług Kancelarii. Może ona polegać na podejmowaniu wielu zróżnicowanych działań i mieć zmienny zakres. Dotyczy między innymi:

  • reprezentacji przedsiębiorcy przed organami państwowymi (sądami, urzędami skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Państwową Inspekcją Pracy itp.),
  • sporządzania pism procesowych, 
  • wsparcia w procesach restrukturyzacji i ogłaszania upadłości, 
  • analizy i opiniowania umów (z pracownikami, podwykonawcami, kontrahentami), 
  • procesu likwidacji spółek.
  • procesów fuzji i przejęć podmiotów gospodarczych.

Współpraca z Kancelarią Adwokacką obejmuje wykonywanie takich działań w formie stałej – w ramach kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych – lub w formie doraźnej. To oznacza, że Przedsiębiorca może się zgłosić z konkretnym problemem również jednorazowo, nie nawiązując długoterminowej współpracy.

Obsługa prawna firm – usługi dla spółek handlowych

Na pomoc prawną najczęściej decydują się przedstawiciele spółek, ponieważ prowadzenie takich podmiotów jest najbardziej skomplikowane pod względem formalnym. 

Kodeks spółek handlowych

Sprawy w analizowanym kontekście opierają się na zapisach Kodeksu spółek handlowych. W tym dokumencie można znaleźć wszystkie przepisy regulujące organizację przedsiębiorstw. Znajdują się tam normy opisujące sposób tworzenia, organizacji, funkcjonowania i rozwiązywania spółek. Określa on także, jakie informacje o podmiocie powinny znaleźć się w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

 

Wsparcie w działalności spółek

Niestety właściwe stosowanie przepisów Kodeksu spółek handlowych wymaga odpowiedniej wiedzy i umiejętności  analizowania poszczególnych sformułowań. Dla większości przedsiębiorców jest to trudne, ponieważ nie zajmują się zagadnieniami natury prawnej na co dzień.

Właśnie dlatego Kancelaria Adwokacka jest miejscem, które zdecydowanie warto odwiedzić w każdej spornej, niejasnej czy trudnej sytuacji związanej z funkcjonowaniem spółki.