• organizacja przedsiębiorstw (dobór formy działalności gospodarczej, rejestracja działalności)
  • analiza ryzyka prawnego
  • doradztwo w procesie inwestycyjnym
  • sporządzanie projektów umów, porozumień oraz regulaminów
  • optymalizacja podatkowa
  • zabezpieczenie praw własności intelektualnej
  • RODO

Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat

Reguły nie tworzą prawa, lecz się z niego wywodzą.