Witam na mojej stronie

Adwokat Mateusz Budziarek

Adwokat Mateusz Budziarek ukończył stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, broniąc pracę magisterską w Katedrze Prawa Cywilnego zatytułowaną “Maksymalne odsetki umowne” z wynikiem bardzo dobrym. W toku studiów uzyskał list gratulacyjny Rektora UŁ za bardzo dobre wyniki w nauce. W 2014 roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i przygotowuje rozprawę doktorską pod tytułem “Międzynarodowe prawo wekslowe”.

Bezpośrednio po zakończeniu studiów adwokat rozpoczął aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Następnie złożył egzamin adwokacki i po uzyskaniu pozytywnego wyniku został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Łodzi.

Nemo enim in persequendo deteriorem causam, sed meliorem facit

Dochodzenie sprawy przed sądem nie może pogorszyć, lecz jedynie polepszyć sytuację powoda.

Wieloletnie

doświadczenie

Adwokat Mateusz Budziarek posiada już blisko 10 letnie doświadczenie w prawnej obsłudze przedsiębiorców oraz w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karno-gospodarczego, podatkowego i administracyjnego. Od początku studiów nabywał je w dziele prawnym łódzkiego przedsiębiorcy oraz w Klinice Prawa Uniwersytetu Łódzkiego a następnie w renomowanych kancelariach, obsługujących m.in. wiodące międzynarodowe i krajowe podmioty gospodarcze. Odbył także praktyki w Wydziale Prawno-Traktatowym Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Adwokat Mateusz Budziarek jest także wykładowcą uniwersyteckim oraz autorem publikacji naukowych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego. Ponadto był prelegentem i uczestniczył w licznych krajowych konferencjach naukowych. Posługuje się biegle językiem angielskim oraz w stopniu podstawowym językiem niemieckim.

Prywatnie interesuje się sportem, w szczególności żużlem, koszykówką oraz footballem amerykańskim, oraz muzyką i polityką.