Witam na mojej stronie

Adwokat Mateusz Budziarek

Adwokat Mateusz Budziarek jest absolwentem stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W Katedrze Prawa Cywilnego obronił z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską zatytułowaną „Maksymalne odsetki umowne”. W toku studiów uzyskał list gratulacyjny Rektora UŁ za bardzo dobre wyniki w nauce. W 2014 roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i przygotowuje rozprawę doktorską pod tytułem „Międzynarodowe prawo wekslowe”. Obecnie jest również wykładowcą na Uniwersytecie Łódzkim, a przedmiotem jego badań naukowych są zagadnienia związane z prawem cywilnym, w tym prawem papierów wartościowych.

Bezpośrednio po zakończeniu studiów adwokat rozpoczął aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Następnie złożył egzamin adwokacki i po uzyskaniu pozytywnego wyniku został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Łodzi.

Nemo enim in persequendo deteriorem causam, sed meliorem facit

Dochodzenie sprawy przed sądem nie może pogorszyć, lecz jedynie polepszyć sytuację powoda.

Wieloletnie

doświadczenie

Adwokat Mateusz Budziarek posiada już blisko 10 letnie doświadczenie w prawnej obsłudze przedsiębiorców oraz w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karno-gospodarczego, podatkowego i administracyjnego. Od początku studiów zdobywał je pracując w dziale prawnym łódzkiego przedsiębiorcy oraz w Klinice Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Umiejętności doskonalił w renomowanych kancelariach, obsługujących m.in. międzynarodowe i krajowe podmioty gospodarcze. Odbył także praktyki w Wydziale Prawno-Traktatowym Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Adwokat Mateusz Budziarek jest także wykładowcą uniwersyteckim oraz autorem publikacji naukowych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego. Ponadto był prelegentem i uczestniczył w licznych krajowych konferencjach naukowych. Posługuje się biegle językiem angielskim oraz w stopniu podstawowym językiem niemieckim.

Prywatnie interesuje się sportem, w szczególności żużlem, koszykówką oraz footballem amerykańskim, oraz muzyką i polityką.

Kancelaria adwokacka – obsługa prawna na terenie Łodzi


Kancelaria Adwokacka Adwokata Mateusza Budziarka znajduje się Łodzi i zapewnia kompleksową pomoc prawną. Wspiera przedsiębiorców (sektor B2B) w każdej sprawie wymagającej doradztwa, sporządzenia analiz, wydania opinii oraz reprezentowania przed sądem. 

Kancelarię prowadzi Adwokat Mateusz Budziarek, którego w świadczeniu usług prawnych wspierają współpracownicy w osobach adwokatów, radców prawnych, aplikantów adwokackich i radcowskich, a także prawników. 

Adwokat w Łodzi – w czym może pomóc?

Doradztwo prawne może się przydać w różnych dziedzinach życia. Prawo cywilne, w którym specjalizuje się Kancelaria Adwokacka MB, jest bardzo szeroką kategorią. Obejmuje wiele aspektów, z którymi każdy może spotkać się na co dzień – w ramach obowiązków zawodowych, prowadzenia działalności gospodarczej czy zawierania umów. 

W zakres prawa cywilnego wchodzą między innymi:

  • – prawo autorskie i prawo własności przemysłowej, które chronią dobra intelektualne wykorzystywane w działalności gospodarczej,
  • – prawo pracy wyznaczające relację pomiędzy pracodawcą i pracownikami,
  • – prawo zobowiązań regulujące zasady postępowania w razie zerwania umów i niedotrzymania kontraktów,  
  • – elementy prawa spółdzielczego, ubezpieczeń i handlowego, które mogą być istotne w sprawach dotyczących przedsiębiorców. 

Zakres usług Kancelarii Adwokata Mateusza Budziarka jest bardzo szeroki. Klienci z sektora B2B i nie tylko mogą liczyć na pomoc w każdej sprawie cywilnej, niezależnie od tego, czy chodzi o kwestie majątkowe czy pracownicze. 

Wsparcie adwokata w Łodzi – nie tylko prawo cywilne

Domeną Kancelarii Adwokackiej Mateusza Budziarka jest pomoc prawna w wielu obszarach – nie tylko w zakresie prawa cywilnego. Ze wsparcia mogą skorzystać zarówno mikroprzedsiębiorcy, jak i większe firmy, spółki i instytucje. 

Kancelaria specjalizuje się również w takich dziedzinach, jak:

  • – prawo cywilne, 
  • – prawo gospodarcze,
  • – prawo gospodarcze karne,
  • – prawo wekslowe,
  • – prawo podatkowe. 

W zakres usług Kancelarii wchodzi przygotowywanie pism procesowych, doradztwo prawne, sporządzanie analiz, weryfikacja umów oraz reprezentacja procesowa i egzekucyjna. 

Pomoc prawna – dlaczego warto z niej korzystać?

Pomoc adwokata w Łodzi może okazać się przydatna w sprawach cywilnych, gospodarczych, jak również karnych. Przepisy prawa są obecnie szczególnie skomplikowane i bardzo często wymagają dogłębnej analizy. 

Dla osoby, która nie ma wiedzy prawniczej i doświadczenia, dokumenty, umowy, czy decyzje organów państwowych mogą wydawać się niejasne, a nawet wewnętrznie sprzeczne. Porady prawne świadczone przez doświadczonego adwokata pomogą rozwiać wątpliwości, a także pozwolą zaplanować działanie, które ma szansę przynieść w danej sytuacji najwięcej korzyści.

Pomoc prawna może okazać się niezbędna podczas spraw karnych gospodarczych, niezależnie od tego, czy zainteresowany występuje w roli oskarżonego, oskarżyciela, pokrzywdzonego, czy świadka. W takim przypadku adwokat reprezentuje Klienta przed sądem i zapewnia mu wsparcie na każdym etapie postępowania. 

Wsparcie prawnika bywa także niezbędne w sprawach prawa podatkowego. Przepisy fiskalne są skomplikowane, a ponadto podlegają ciągłym zmianom. Ich samodzielna analiza może być wyjątkowo trudna i czasochłonna.

Z pomocy prawnej warto zatem skorzystać zawsze wtedy, gdy odczuwa się taką potrzebę. Nie ma przy tym znaczenia, jakiego typu sprawa wymaga omówienia z adwokatem. Zadaniem takiego specjalisty jest wsparcie i doradztwo dotyczące wszelkich zagadnień prawnych.