Obsługa prawna firm i spółek – Łódź i inne miasta

Kancelaria Adwokacka Mateusza Budziarka zapewnia doradztwo prawne w ramach obsługi podmiotów gospodarczych. Z takiego wsparcia mogą skorzystać firmy o dowolnej formie prawnej. Co więcej, obsługa prawna spółki lub innego typu przedsiębiorstwa może odbywać się ramach stałej współpracy lub doraźnie. 

We wsparciu dla firm największą rolę odgrywa prawo handlowe i gospodarcze oraz przepisy prawa cywilnego. Korzystając z obsługi podmiotów gospodarczych, warto wybierać specjalistów, którzy mają szeroką wiedzę i doświadczenie w różnych gałęziach prawa. 

Obsługa prawna dla firm – stała czy doraźna?

Można zgłosić się do Kancelarii jednorazowo lub wybrać kompleksową obsługę prawną spółek lub firm.

O tym, która forma usługi będzie adekwatna w konkretnym przypadku, decyduje wiele czynników. Zależy między innymi od wielkości przedsiębiorstwa, branży, w jakiej działa, a przede wszystkim od problemów, z jakimi się boryka. 

Pomoc doraźna

Polega na wsparciu udzielanym w najważniejszych, pojawiających się co jakiś czas sytuacjach, na przykład:

 • w trudnościach z odzyskaniem należności od wierzyciela, 
 • w sporach z pracownikami, 
 • przy procesach fuzji, restrukturyzacji czy upadłości.

Pomoc stała

Ma formę ścisłej współpracy z Kancelarią i stałego weryfikowanie poprawności jej działań pod względem prawnym. Może na przykład polegać na przeprowadzeniu due diligence. Jest to szczegółowa ocena aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa oraz określenie istniejącego i potencjalnego ryzyka związanego z planowaną transakcją kapitałową.

Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat

Reguły nie tworzą prawa, lecz się z niego wywodzą.

Obsługa prawna spółki lub firmy – zakres usług

Kancelaria prawna zapewnia wsparcie w każdej sprawie związanej z prowadzeniem przedsiębiorstwa pod względem prawnym.

Obsługa prawna firmy może polegać na:

 • sporządzaniu lub opiniowaniu umów gospodarczych,
 • reprezentowaniu przed organami państwowymi,
 • negocjacjach ze związkami zawodowymi, 
 • wsparciu w odzyskiwaniu należności od wierzycieli,
 • przeprowadzeniu procesu restrukturyzacji, 
 • wsparciu w ogłoszeniu upadłości firmy. 

 

Prawnik zapewnia także doradztwo w zakresie prawa pracy.

Wsparcie prawne dla firm – dlaczego warto skorzystać?

Wybierając kompleksową obsługę prawną spółek lub firm, przedsiębiorca może przede wszystkim w pełni skupić się na bieżącej działalności. Może pozyskiwać klientów, prowadzić negocjację z kontrahentami, produkować lub sprzedawać towary i oferować usługi bez konieczności poświęcania czasu na zagadnienia prawne. Jest to ogromne odciążenie w codziennych obowiązkach, oszczędność czasu i wysiłku.

Ponadto osoba prowadząca firmę lub zarząd zyskuje pewność, że podejmowane przez nią działania są zgodne z przepisami. Mogą uniknąć błędów i zaniedbań (często kosztownych w skutkach).

Obsługa prawna firmy oznacza:

 • brak konieczności stałego analizowania zapisów prawnych – oszczędność czasu i wysiłku,
 • zminimalizowanie ryzyka błędu, zarówno w podejmowanych działaniach, jak i w sporządzanych dokumentach,
 • wyższą skuteczność w kontaktach z kontrahentami i klientami,
 • podniesienie prestiżu i pozycji rynkowej, 
 • poczucie bezpieczeństwa i gwarancję wsparcia w każdej trudnej sytuacji.

 

Kancelaria Prawna Mateusza Budziarka w Łodzi świadczy usługi na rzecz firm i spółek o dowolnej formie prawnej i działającej w każdej dziedzinie gospodarki.