Kredyt we frankach (CHF) – czy można z tym coś zrobić?

Już na samym wstępie trzeba udzielić odpowiedzi na pytanie zadane w tytule. Otóż z perspektywy praktyki orzeczniczej nie tylko można, ale nawet ...

Prawa przedsiębiorcy

Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 t.j. z późn. zm.), stanowiąca najważniejszy akt w ramach tzw. ...

Rozdzielność majątkowa – informacje podstawowe

Słów kilka o rozdzielności majątkowej, która stanowi przedmiot licznych porad prawnych z uwagi na skomplikowany charakter stosunków majątkowych...

Stan zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 a siła wyższa w stosunkach umownych

Nie ulega wątpliwości, że w aktualnej praktyce obrotu gospodarczego klauzule siły wyższej (ang. force majeure) odgrywają coraz większą ro...

Nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie przedawnienia

Ustawą z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r. poz. 1104) ust...

Prawo do bycia zapomnianym

Rozwój nowoczesnych technologii oraz digitalizacja życia prywatnego prowadzi do powstania sytuacji, które znajdują swój stały substrat...