E-paragon – ułatwienie, czy utrudnienie obrotu gospodarczego?

Wprowadzenie tzw. „kas fiskalnych online” stanowiło małą rewolucję w działalności przedsiębiorców. Niezbędne było bowiem dostosowan...
Jak przebiega postępowanie restrukturyzacyjne

Jak przebiega postępowanie restrukturyzacyjne?

Przedsiębiorcy, którzy zmagają się z poważnymi problemami finansowymi, mogą się zdecydować na złożenie wniosku o otwarcie pos...
Jaki jest zakres działalności kancelarii prawa gospodarczego?

Jaki jest zakres działalności kancelarii prawa gospodarczego?

Kancelaria prawa gospodarczego specjalizuje się w pomocy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Z tego względu konieczne jest...
Prawo handlowe – czym jest i jakie gałęzie prawa reguluje?

Prawo handlowe – czym jest i jakie gałęzie prawa reguluje?

Spółki prawa handlowego bardzo często korzystają ze wsparcia kancelarii adwokackiej, która specjalizuje się w prawie handlowym. Wynika to z...
Spółka jawna – czym jest, jakie ma wady i zalety?

Spółka jawna – czym jest, jakie ma wady i zalety?

Spółka jawna jest jedną z form prowadzenia działalności gospodarczej, na którą mogą się zdecydować przedsiębiorcy. Zanim podejmie...

Kredyt we frankach (CHF) – czy można z tym coś zrobić?

Już na samym wstępie trzeba udzielić odpowiedzi na pytanie zadane w tytule. Otóż z perspektywy praktyki orzeczniczej nie tylko można, ale nawet ...