Wady i zalety prostej spółki akcyjnej

Prosta spółka akcyjna (dalej także „PSA” lub „P.S.A.”) jest nowym rodzajem spółki kapitałowej, którą można zakładać od 1 lipca...
Czym jest spółka partnerska?

Czym jest spółka partnerska?

Spółki partnerskie często kojarzą nam się z podmiotami prowadzącymi działalność na rynku prawniczym. Tymczasem tego typu jednostki ...

Uprawnienia konsumenta na wypadek braku zgodności towaru z umową

Ustawą z dnia 4 listopada 2022 roku o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Praw...

Niegodność dziedziczenia, czyli o przypadkach, kiedy nabycie spadku byłoby niesprawiedliwe

W praktyce można dostrzec sytuacje, kiedy nabycie korzyści ze spadku byłoby w odczuciu społecznym niesprawiedliwe, a nawet niemoral...

E-paragon – ułatwienie, czy utrudnienie obrotu gospodarczego?

Wprowadzenie tzw. „kas fiskalnych online” stanowiło małą rewolucję w działalności przedsiębiorców. Niezbędne było bowiem dostosowan...
Jak przebiega postępowanie restrukturyzacyjne

Jak przebiega postępowanie restrukturyzacyjne?

Przedsiębiorcy, którzy zmagają się z poważnymi problemami finansowymi, mogą się zdecydować na złożenie wniosku o otwarcie pos...